Facebook Pixel Code

Combo Vé Tham Quan Rừng Dừa Bảy Mẫu + Ăn Trưa

  • RDBM-07
  • 1 ngày
  • 250.000 đ/người lớn
  • 125.000 đ/trẻ em

Thông tin vé

Tham Quan Rừng Dừa BẢY Mẫu

Gía vé bao gồm:
Vé tham quan , ăn trưa 
Gía vé không bao gồm:
Chí phí phát sinh 
Chính sách trẻ em:
Dưới 5 tuổi: Miễn phí 
Từ 5 - 9 tuổi: 50% giá vé người lớn
Từ 9 tuổi: Tính giá người lớn

NỘI DUNG CHI TIẾT

Hotline Hotline