Facebook Pixel Code
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa
[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa

[Seahorse Resort Phan Thiết] Combo Siêu Khuyến Mãi 2N1Đ - Đêm lưu trú + Ăn sáng + Ăn trưa

  • 2N1Đ - SEAHORSE RESORT PHAN THIET
  • 2 ngày 1 đêm
  • 750.000 đ/combo
  • 300.000 đ/phụ thu

Thông tin combo

Combo lưu trú 01 đêm tại khách sạn 4 sao + Ăn sáng buffet + Ăn trưa theo set menu + Miễn phí 1 suất kem hoặc nước trái cây + Giảm 30% khi sử dụng dịch vụ tại Seahorse Spa + Giảm 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Hippocamp, 5% tại nhà hàng Seahorse Bistro + Giảm 10% khi sử dụng dịch vụ giặt ủi tại Resort + Miễn phí Jacuzzi, xe đạp, wifi, hồ bơi vô cực…(

Điều kiện sử dụng:
       + Thời gian đặt phòng:     từ 20/12/2021 - 31/03/2022
       + Thời gian lưu trú :         từ 20/12/2021 - 31/03/2022
       + Giá:  750,000VNĐ /người ( tiêu chuẩn 2 người/ phòng)
       + Không áp dụng cho giai đoạn Lễ , Tết
       + Phụ thu cuối tuần và phụ thu lễ tết theo quy định của khách sạn
       + Sau khi nhận được thanh toán, đơn phòng sẽ không được hoàn hủy.
Trọn gói bao gồm: 
       + 01 đêm nghĩ dưỡng tại hạng phòng tiêu chuẩn Deluxe 
       + Bữa sáng buffet 
       + 01 bữa ăn trưa theo Set Menu
       + Nước uống ngày nhận phòng
       + Miễn phí Jacuzzi, xe đạp, wifi, hồ bơi vô cực…(vui lòng đặt trước tại lễ tân )
       + Miễn phí 1 xuất kem hoặc nước trái cây ( vui lòng đặt trước tại lễ tân )
       + Giảm 30% khi sử dụng dịch vụ tại Seahorse Spa
       + Giảm 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Hippocamp, 5% tại nhà hàng Seahorse Bistro
       + Giảm 10% khi sử dụng dịch vụ giặt ủi tại Resort
       + Được hưởng ưu đãi mua 10 voucher được tặng thêm 01 voucher (10V + 1 FOC)
Chính sách phụ thu trẻ em và phụ thu khác:
   
* Phụ thu trẻ em:
       + Miễn phí tối đa 02 trẻ em dưới 6 tuổi được ở cùng cha mẹ không phải kê giường phụ
       + Phụ thu trẻ em từ 6-11 tuổi (nếu phát sinh): 300.000VND/voucher (có ăn sáng, ăn trưa)
       + Phụ thu người lớn thứ 3 (nếu phát sinh): 520.000VND/voucher (có ăn sáng, ăn trưa + giường phụ)
   * Phụ thu nâng hạng phòng:
       
+ Miễn phí nâng cấp lên phòng Deluxe hướng vườn nếu còn phòng trống
        + Phụ thu 200.000VND/ đêm nếu nâng cấp lên hạng phòng Deluxe Sea View
        + Phụ thu 300.000VND/ đêm nếu nâng cấp lên hạng phòng Bungalow Garden View
        + Phụ thu cuối tuần (2 đêm thứ 6 & 7): 150.000VND/ đêm

Chi tiết combo

1. Giới thiệu khách sạn 

         Seahorse Resort & Spa, nằm ở trung tâm thị trấn Mũi Né, khu nghỉ mát bãi biển thanh lịch và đầy phong cách nhất dọc theo bờ biển Mũi Né. Bãi biển đẹp như tranh vẽ trên bờ biển trải dài bờ biển, tạo ra một không gian thanh bình, đẹp, chữa lành và hòa hợp với khung cảnh ngoạn mục và cảnh hoàng hôn ngoạn mục. Seahorse Resort & Spa cung cấp một trải nghiệm bãi biển thực sự độc đáo.

       Được trang trí bằng các tông màu ấm với đồ nội thất trang nhã, tất cả các phòng gắn máy điều hòa tại đây đều có quạt máy, két an toàn và khu vực ghế ngồi kèm ghế sofa. Ngoài ra còn có ban công riêng và TV truyền hình cáp màn hình phẳng. Một số phòng chọn lọc còn có tầm nhìn ra khu vườn. Phòng tắm riêng đi kèm tiện nghi vòi sen, máy sấy tóc, đồ vệ sinh cá nhân miễn phí, dép và áo choàng tắm.

       Hippocampe Restaurant là một trong những điểm đến tuyệt vời để thưởng thức ẩm thực, nhà hàng Hippocampe nằm ngay sát biển , bạn có thể vừa ngắm mặt trời buông xuống biển sau một ngày dài vừa tận hưởng hương vị của những món ăn đa dạng và đặc sắc. Nhà hàng  Hippocame là nơi bạn sẽ thưởng thức buffet sáng khi bạn ở tại Seahorse Resort & Spa.

        Seahorse Bistro là nhà hàng nằm trong khuôn viên của Seahorse Resort & Spa , tại đây bạn có thể thưởng thức các món ăn được chế biiến từ hải sản , các món ẩm thực dân dã địa phương như Bánh xèo , lẩu thả …. Giữa không gian thoáng đãng và rộng rãi với những ngọn gió biển mát rượi , một ly vang đỏ kèm với những món ăn ngon chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng cho một bữa tối ấm cúng cùng bè bạn và gia đình. Nếu bạn là người hâm mộ các món ăn truyền thống của Việt Nam, Seahorse Bistro sẽ là điểm dừng đầu tiên của bạn.

   Toạ lạc tại "Thủ đô Resort", trong kế hoạch mở rộng, Seahorse Resort & Spa bắt đầu đưa vào sử dụng hồ bơi vô cực đầu tiên ở Thủ đô Resort và trở thành "át chủ bài" để thu hút sản phẩm hữu hình và vô hình tại khu nghỉ, có hồ bơi vô cực ngoài trời rộng 480 m2.

       Bar Nón Lá cạnh ngay Hồ bơi vô cực. Bạn có thể vừa đắm mình trong dòng nước hồ bơi mát lạnh với chiều dài 33 mét và nhâm nhi ly cocktail  hương vị miền nhiệt đới hay một ly kem tươi giữa khung cảnh biển tại Nón Lá poolbar sẽ làm cho bạn giải tỏa được cái nóng của miền biển….

       Đến Seahorse Resort & Spa, không chỉ để thư giãn, nhưng bạn vẫn có thể được chăm sóc sức khoẻ tốt và được làm đẹp tại Seahorse Spa.

       Bạn đang lên kế hoạch cho ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình ? Bạn muốn có một đám cưới thật ngọt ngào và lãng mạn? Cùng nhau trao  lời thề trong khung cảnh huy hoàng của miền nhiệt đới, với màu xanh của biển , màu vàng của cát . Đám cưới của bạn tại Seahorse Resort & Spa  thực sự ấn tượng với không gian thoáng đãng , gần gũi  với thiên nhiên sẽ mang lại cảm giác mới lạ và trãi nghiệm khó quên với cô đâu , chú rễ  cũng như khách đến tham dự.  Cùng với các món ăn được chế biến hấp dẫn , hợp khẩu chắc chắn sẽ mang lại cho ngày vui của bạn trở nên  ấn tượng và đáng nhớ...

        Có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi với những buổi hội họp trong lòng đô thị xô bồ? Vậy thì đã đến lúc chuyển địa điểm cho những cuộc họp và sự kiện của bạn đến với Seahorse Resort, nơi mà nắng vàng, biển xanh và những cơ sở vật chất hiện đại cùng sự phục vụ tận tâm của các nhân viên sẽ là niềm cảm hứng tuyệt vời cho những ý tưởng mới mẻ trong công việc và giúp bạn sạc đầy năng lượng. 02 phòng họp với sức chứa 15-200 khách. Cùng với âm thanh theo dõi, thiết bị, ánh sáng, máy chiếu và nhân viên chuyên nghiệp của Seahorse Resort & Spa, chúng tôi chắc chắn sẽ đóng góp vào thành công cho các cuộc hội thảo của bạn với khách hàng của bạn tại khu nghỉ mát của chúng tôi

       Tập GYM sẽ giúp tinh thần và thể lực của bạn hứng khởi trong những ngày nghỉ tuyệt vời tại Mũi Né.Phòng tập GYM của Seahorse Resort & Spa nằm ngay cạnh bờ biển, với các máy tập hiện đại chắc chắn sẽ làm bạn cảm thấy hài lòng và thư giản , giúp bạn luôn giữ được những đường cong quyến rũ của mình.

       Khu vui chơi trẻ em

       Bãi biển trước Seahorse resort & Spa với những con sóng đây thách thức cùng với gió biển thổi quanh năm , đây là cơ hội tốt để bạn chơi môn thể thao lướt ván buồm . Nếu bạn là người thích mạo hiểm , cảm giác mạnh , tại sao bạn không thuê một chiếc ván buồm tại Kite Center của chúng tôi và hòa mình cùng với những cánh buồm đang ở ngoài xa kia ? Hãy can đảm để khám phá !

       Chơi tennis ngay trong sân vườn của Seahorse Resort & Spa, cũng là một hoạt động thể thao thú vị mà hầu hết các du khách đều muốn tham gia.Hãy giữ cơ thể bạn có được sự cân bằng với những hoạt động thể thao trong những ngày nghỉ mát tại Seahorse Resort & Spa .Bạn liên hệ lễ tân để đặt giờ hoặc biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ

        Mũi Né nỗi tiếng với Phố Tây trên đường Nguyễn Đình Chiểu, san sát các khu resort là những quán ăn , nhà hàng , Bar , quầy bán đồ lưu niệm. Seahorse Resort & Spa nằm ngay trung tâm của con phố Tây này nên thật thuận tiện để bạn đạp xe dạo quanh để bạn khám phá chút văn hóa của phương Tây ngay giữa lòng Mũi Né …… Du khách ở tại Seahorse Resort & Spa sẽ được mượn xe đạp...

         Ngoài ra, nơi đây còn có các dịch vụ khách như cho thuê xe Jeep, karoke, bida.....

2. Hạng phòng áp dụng combo

           02 ngày 01 đêm với phòng nghỉ tiêu chuẩn hạng Deluxe, diện tích 34m2 rộng rãi thoải mái, đầy đủ tiện nghi.

3. Chi tiết các hạng phòng:

          Deluxe Room  : Có diện tích 34m2. Phòng có có cửa sổ lớn, có phòng tắm riêng cùng tiện ích phòng đầy đủ.

          Deluxe Garden View   : Có diện tích 34m2. Phòng có ban công,hướng nhìn ra vườn, có phòng tắm riêng cùng tiện ích phòng đầy đủ.

          Deluxe Sea View:  Có diện tích 34m2. Phòng có ban công ,hướng nhìn ra biển, có phòng tắm riêng cùng tiện ích phòng đầy đủ.

          Bungalow:  Có diện tích 42m2. Phòng có sân hiên riêng ,hướng nhìn ra vườn có phòng tắm riêng cùng tiện ích phòng đầy đủ.

 

 

 

 

Hotline Hotline