Facebook Pixel Code

Tour Nhật Bản từ Hồ Chí Minh

Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sỹ - Yamanashi 4N4Đ
 • 4 ngày 3 đêm
 • VN - DN- NB

Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sỹ - Yamanashi 4N4Đ

 • 19.950.000 đ 21.000.000
 • Hồ Chí Minh - Tokyo - Phú Sỹ - Yamanashi
Tour Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Núi Phú Sỹ - Tokyo 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 6 ngày 5 đêm
 • HCM-NB-6N5D-CTSG

Tour Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Núi Phú Sỹ - Tokyo 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 29.950.000 đ 30.990.000
 • HỒ CHÍ MINH - OSAKA- KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ - TOKYO - HỒ CHÍ MINH
Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sĩ 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-NB-5N4D-STT

Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sĩ 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 21.950.000 đ 22.990.000
 • Hồ Chí Minh - Narita - Tokyo - Phú Sĩ - Hồ Chí Minh

Tour Nhật Bản từ Hà Nội

Tour Nhật Bản: Tokyo - Hamamatsu - Phú Sĩ - Kyoto - Osaka 6N5D từ Hà Nội
 • 6 ngày 5 đêm
 • HN-NB-6N5D-02

Tour Nhật Bản: Tokyo - Hamamatsu - Phú Sĩ - Kyoto - Osaka 6N5D từ Hà Nội

 • 32.900.000 đ 35.990.000
 • Hà Nội - Tokyo - Phú Sĩ - Hamamatsu - Osaka - Kyoto - Hà Nội
Tour Nhật Bản Bay Thẳng Hokkaido - Sapporo - Otaru - Furano - Asahikawa 6N5D từ Hà Nội
 • 6 ngày 5 đêm
 • HN-NB-6N5D-01

Tour Nhật Bản Bay Thẳng Hokkaido - Sapporo - Otaru - Furano - Asahikawa 6N5D từ Hà Nội

 • 31.900.000 đ 35.990.000
 • Hà Nội - Sapporo - Kênh đào Otaru - Biei - Asahikawa - Hà Nội

Tour Nhật Bản từ Đà Nẵng

Tour Nhật Bản: Kobe - Osaka - Kyoto - Fuji Mount - Yamanashi - Tokyo Khởi Hành Từ Đà Nẵng
 • 6 ngày 5 đêm
 • DN-JPN - VNT

Tour Nhật Bản: Kobe - Osaka - Kyoto - Fuji Mount - Yamanashi - Tokyo Khởi Hành Từ Đà Nẵng

 • 32.950.000 đ 33.990.000
 • Đà Nẵng - Kobe - Osaka - Kyoto - Fuji Mount - Yamanashi - Tokyo - Đà Nẵng (6 Ngày 5 đêm)
Hotline Hotline