Facebook Pixel Code

Tour Nhật Bản từ Hồ Chí Minh

Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sĩ 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-NB-5N4D-STT

Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sĩ 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 21.950.000 đ 22.990.000
 • Hồ Chí Minh - Narita - Tokyo - Phú Sĩ - Hồ Chí Minh
Tour Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Núi Phú Sỹ - Tokyo 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 6 ngày 5 đêm
 • HCM-NB-6N5D-CTSG

Tour Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Núi Phú Sỹ - Tokyo 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 29.950.000 đ 30.990.000
 • HỒ CHÍ MINH - OSAKA- KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ - TOKYO - HỒ CHÍ MINH

Tour Nhật Bản từ Đà Nẵng

Tour Nhật Bản: Shizuoka - Phú Sỹ - Tokyo - Chiba - Yakohama Khởi Hành Từ Đà Nẵng
 • DN-JPN

Tour Nhật Bản: Shizuoka - Phú Sỹ - Tokyo - Chiba - Yakohama Khởi Hành Từ Đà Nẵng

 • 31.950.000 đ 31.990.000
 • Đà Nẵng - Shizuoka - Phú Sỹ - Tokyo - Chiba - Yakohama - Đà Nẵng (6 Ngày 5 đêm)
Tour Nhật Bản: Tokyo - Núi Phú Sỹ - Ibaraki - Khởi hành tại Đà Nẵng - Lễ 30/4
 • 5 ngày 4 đêm
 • DN-JPN-02

Tour Nhật Bản: Tokyo - Núi Phú Sỹ - Ibaraki - Khởi hành tại Đà Nẵng - Lễ 30/4

 • 32.850.000 đ 33.900.000
 • Đà Nẵng - Narita - Núi Phú Sỹ - Làng Cổ Oshino Hakkai - Tokyo - Ibaraki - Đà Nẵng.
Hotline Hotline