Facebook Pixel Code
Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sỹ - Yamanashi 4N4Đ
 • 4 ngày 3 đêm
 • VN - DN- NB

Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sỹ - Yamanashi 4N4Đ

 • 19.950.000 đ 21.000.000
 • Hồ Chí Minh - Tokyo - Phú Sỹ - Yamanashi
Tour Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Núi Phú Sỹ - Tokyo 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 6 ngày 5 đêm
 • HCM-NB-6N5D-CTSG

Tour Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Núi Phú Sỹ - Tokyo 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 29.950.000 đ 30.990.000
 • HỒ CHÍ MINH - OSAKA- KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ - TOKYO - HỒ CHÍ MINH
Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sĩ 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-NB-5N4D-STT

Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sĩ 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 21.950.000 đ 22.990.000
 • Hồ Chí Minh - Narita - Tokyo - Phú Sĩ - Hồ Chí Minh
Hotline Hotline