Facebook Pixel Code

Tour Thái Lan

Tour Thái Lan: Chiang Mai - Chiang Rai Khởi hành từ Đà Nẵng
 • 4 ngày 3 đêm
 • DN-THA-03

Tour Thái Lan: Chiang Mai - Chiang Rai Khởi hành từ Đà Nẵng

 • 9.450.000 đ 10.490.000
 • Đà Nẵng - Thái Lan - Chiang Mai - Chiang Rai - Đà Nẵng
Tour Thái Lan: Chiang Mai - Chiang Rai Khởi hành từ Đà Nẵng-CT02
 • 4 ngày 3 đêm
 • DN-THA-03-CT02

Tour Thái Lan: Chiang Mai - Chiang Rai Khởi hành từ Đà Nẵng-CT02

 • 10.650.000 đ 11.690.000
 • Đà Nẵng - Thái Lan - Chiang Mai - Chiang Rai - Đà Nẵng
Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya 4N3D khởi hành từ Đà Nẵng
 • 4 ngày 3 đêm
 • DN-THA-4N3D

Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya 4N3D khởi hành từ Đà Nẵng

 • 5.850.000 đ 6.990.000
 • Đà Nẵng - Bangkok - Pattaya - Đà Nẵng
Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT02
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-THA-5N4D-SST

Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT02

 • 6.850.000 đ 7.890.000
 • TP Hồ Chí Minh - Pattaya - Đảo Coral - Khao Chee Chan - Nong Nooch - Bangkok - TP Hồ Chí Minh
Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-THA-5N4D-STT

Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh

 • 5.950.000 đ 6.990.000
 • Hồ Chí Minh - Bangkok - Pattaya - Đảo San Hô - Muang Boran - Baiyoke - Hồ Chí Minh
Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT03
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-THA-5N4D-STT-V2

Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT03

 • 6.950.000 đ 7.990.000
 • TP Hồ Chí Minh - Bangkok - Pattaya - Đảo Koh Larn - Nong Nooch - Baiyoke - TP Hồ Chí Minh
Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT04
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-THA-5N4D-CTSG

Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT04

 • 7.350.000 đ 8.390.000
 • Hồ Chí Minh - Chở nổi bốn miền - Pattaya - Đảo san hô - Trại Cừu - Đô Đốc Hải Quân - Baiyoke - Bangkok - Hồ Chí Minh
Tour Thái Lan - Miền Nam: Thiên Đường Biển Đảo Phuket 4N3D khởi hành từ Hồ Chí Minh
 • 4 ngày 3 đêm
 • HCM-THA-4N3D-SST

Tour Thái Lan - Miền Nam: Thiên Đường Biển Đảo Phuket 4N3D khởi hành từ Hồ Chí Minh

 • 8.150.000 đ 9.200.000
 • Hồ Chí Minh– Phuket - Đảo Phi Phi - Vịnh Maya - Hồ Chí Minh

Tour Singapore - Malaysia

Tour Singapore - Malaysia khởi hành từ Đà Nẵng
 • 5 ngày 4 đêm
 • DN-SGP-MYS

Tour Singapore - Malaysia khởi hành từ Đà Nẵng

 • 11.950.000 đ 15.990.000
 • ĐÀ NẴNG – SINGAPORE - MALAYSIA - ĐÀ NẴNG (5 ngày 4 đêm)
Tour Singapore - Indonesia - Malaysia Khởi Hành từ Đà Nẵng
 • 6 ngày 5 đêm
 • DN-SGP-INDO-MALAY

Tour Singapore - Indonesia - Malaysia Khởi Hành từ Đà Nẵng

 • 12.950.000 đ 13.990.000
 • Đà Nẵng - Singapore - Indonesia - Malaysia - Đà Nẵng
Tour Singapore - Malaysia khởi hành từ Đà Nẵng - CT02
 • 5 ngày 4 đêm
 • DN-SGP-MYS-CT02

Tour Singapore - Malaysia khởi hành từ Đà Nẵng - CT02

 • 9.950.000 đ 10.990.000
 • ĐÀ NẴNG – SINGAPORE - MALAYSIA - ĐÀ NẴNG
Tour Singapore - Malaysia 4N3D khởi hành từ Hồ Chí Minh
 • 4 ngày 3 đêm
 • HCM-SGP-MALAY-4N3D-SST

Tour Singapore - Malaysia 4N3D khởi hành từ Hồ Chí Minh

 • 7.750.000 đ 8.790.000
 • TP Hồ Chí Minh - Singapore - Johor - Malacca - Kuala Lumpur - TP Hồ Chí Minh
Tour Singapore - Malaysia 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-SGP-MALAY-5N4D-SST

Tour Singapore - Malaysia 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh

 • 9.450.000 đ 10.490.000
 • TP Hồ Chí Minh - Singapore - Sentosa - Malacca - Kula Lumpur - TP Hồ Chí Minh
Tour Singapore - Malaysia 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT02
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-SGP-MALAY-5N4D-SGT

Tour Singapore - Malaysia 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT02

 • 10.450.000 đ 11.490.000
 • TP Hồ Chí Minh - Kuala Lumpur - City Tour Malacca - Johor Bahru - Singapore - Sentosa - TP Hồ Chí Minh
Tour Singapore - Malaysia 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT03
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-SGP-MALAY-5N4D-LHP

Tour Singapore - Malaysia 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT03

 • 10.950.000 đ 11.990.000
 • TP Hồ Chí Minh - Singapore - Sentosa - Johor Baruh - Malacca - Kuala Lumpur - TP Hồ Chí Minh

Tour Indonesia

Tour Bali 4 Ngày 3 Đêm Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 4 ngày 3 đêm
 • HCM-BALI-4N3D-LPH

Tour Bali 4 Ngày 3 Đêm Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 9.950.000 đ 10.990.000
 • Hồ Chí Minh - Bali - Cung Điện UBUD - Biển Melasti - Hồ Chí Minh

Tour Trung Quốc

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - 5N4D Khởi Hành Từ Hà Nội
 • 5 ngày 4 đêm
 • TOUR-5N4D-PHCT-TGG-TQ

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - 5N4D Khởi Hành Từ Hà Nội

 • 13.500.000 đ 14.990.000
 • Hà Nội - Changsha - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Changsha - Hà Nội
Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - 5N4D Khởi Hành Từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • TOUR-5N4D-PHCT-TGG-TQ-HCM

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - 5N4D Khởi Hành Từ Hồ Chí Minh

 • 14.650.000 đ 16.650.000
 • Hồ Chí Minh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D
Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 6 ngày 5 đêm
 • TOUR-6N5D-TGG-PHCT

Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 16.650.000 đ 18.650.000
 • Hồ Chí Minh -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Chí Minh
Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội
 • 6 ngày 5 đêm
 • TOUR-6N5D-TGG-PHCT-TAU

Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội

 • 7.690.000 đ 9.690.000
 • HÀ NỘI – NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI - VŨ LĂNG NGUYÊN - THỔ TƯ THÀNH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – CÀN CHÂU CỔ THÀNH – CÁT THỦ - HÀ NỘI 6N5D
Tour Nam Ninh - Lệ Giang - Shangrila 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội
 • 6 ngày 5 đêm
 • TOUR-6N5D-NN-LG-SHANG

Tour Nam Ninh - Lệ Giang - Shangrila 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội

 • 14.990.000 đ 16.990.000
 • HÀ NỘI – NAM NINH – LỆ GIANG - SHANGRILA - LỆ GIANG - NAM NINH - HÀ NỘI 6N5D
Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Đại Hiệp Cốc - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • HCM-TTG-PHCT-SGT

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Đại Hiệp Cốc - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 14.950.000 đ 14.990.000
 • Hồ Chí Minh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Chí Minh
Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Trấn - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 6 ngày 5 đêm
 • HCM-PHCT-TGG--6N5D-SGT

Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Trấn - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 16.450.000 đ 17.490.000
 • Hồ Chí Minh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Chí Minh
Tour HongKong 4 Ngày 3 Đêm Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 4 ngày 3 đêm
 • HCM-HK-4N3D-SGT

Tour HongKong 4 Ngày 3 Đêm Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 15.950.000 đ 16.990.000
 • Hồ Chí Minh - Hongkong - Hồ Chí Minh 4N3D
Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới 6N5D Khởi Hành từ Huế
 • HUE-PHCT-TGG-6N5D

Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới 6N5D Khởi Hành từ Huế

 • 1 đ 1
 • Huế - Nghi Xương - Kinh Châu Cổ Trấn - Thường Đức - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới - Huế 6N5D
Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Huế
 • HUE-PHCT-TGG-5N4D

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Huế

 • 1 đ 1
 • Huế - Nghi Xương - Kinh Châu Cổ Trấn - Thường Đức - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Huế 5N4D

Tour Hàn Quốc

Tour Hàn Quốc: Seoul - Nami - Everland 5N4D Khởi Hành Từ Đà Nẵng
 • 5 ngày 4 đêm
 • DN-PRK-CT02

Tour Hàn Quốc: Seoul - Nami - Everland 5N4D Khởi Hành Từ Đà Nẵng

 • 14.950.000 đ 15.990.000
 • Đà Nẵng - Seoul - Đảo Nami - khám phá Seoul - Công viên Everland - Đà Nẵng
Tour Hàn Quốc: Seoul - Nami - Everland 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-HQ-5N4D-CT

Tour Hàn Quốc: Seoul - Nami - Everland 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 16.950.000 đ 17.990.000
 • TP. Hồ Chí Minh - Seoul - Đảo Nami - Làng Pháp - Làng Cổ - Everland - TP. Hồ Chí Minh
Tour Hàn Quốc: Muan - Gwangju - Yeosu - Gokseong 6N5D Khởi Hành từ Đà Nẵng
 • 6 ngày 5 đêm
 • DN-HQ-6N5D-TTV

Tour Hàn Quốc: Muan - Gwangju - Yeosu - Gokseong 6N5D Khởi Hành từ Đà Nẵng

 • 14.950.000 đ 15.990.000
 • Đà Nẵng - Muan - Sinan - Gwangju - Gokseong - Yeosu -Suncheon - Đà Nẵng 6N5D

Tour Nhật Bản

Tour Nhật Bản: Shizuoka - Phú Sỹ - Tokyo - Chiba - Yakohama Khởi Hành Từ Đà Nẵng
 • DN-JPN

Tour Nhật Bản: Shizuoka - Phú Sỹ - Tokyo - Chiba - Yakohama Khởi Hành Từ Đà Nẵng

 • 31.950.000 đ 31.990.000
 • Đà Nẵng - Shizuoka - Phú Sỹ - Tokyo - Chiba - Yakohama - Đà Nẵng (6 Ngày 5 đêm)
Tour Nhật Bản: Tokyo - Núi Phú Sỹ - Ibaraki - Khởi hành tại Đà Nẵng - Lễ 30/4
 • 5 ngày 4 đêm
 • DN-JPN-02

Tour Nhật Bản: Tokyo - Núi Phú Sỹ - Ibaraki - Khởi hành tại Đà Nẵng - Lễ 30/4

 • 32.850.000 đ 33.900.000
 • Đà Nẵng - Narita - Núi Phú Sỹ - Làng Cổ Oshino Hakkai - Tokyo - Ibaraki - Đà Nẵng.
Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sĩ 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-NB-5N4D-STT

Tour Nhật Bản: Tokyo - Phú Sĩ 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 21.950.000 đ 22.990.000
 • Hồ Chí Minh - Narita - Tokyo - Phú Sĩ - Hồ Chí Minh
Tour Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Núi Phú Sỹ - Tokyo 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 6 ngày 5 đêm
 • HCM-NB-6N5D-CTSG

Tour Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Núi Phú Sỹ - Tokyo 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 29.950.000 đ 30.990.000
 • HỒ CHÍ MINH - OSAKA- KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ - TOKYO - HỒ CHÍ MINH

Tour Đài Loan

Tour Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung Khởi Hành Từ Đà Nẵng
 • 5 ngày 4 đêm
 • DN-TWN

Tour Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung Khởi Hành Từ Đà Nẵng

 • 11.950.000 đ 12.990.000
 • Đà Nẵng - Đài Bắc - Đài Trung - Đà Nẵng
Tour Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Niumatou - Miyahara Khởi Hành Từ Đà Nẵng
 • DN-TWN-02

Tour Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Niumatou - Miyahara Khởi Hành Từ Đà Nẵng

 • 12.650.000 đ 12.690.000
 • Đà Nẵng - Đài Bắc - Đài Trung- Niumatou - Miyahara - Đà Nẵng
Tour Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-DL-SGT-5N4D

Tour Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 13.450.000 đ 14.490.000
 • Hồ Chí Minh - Đài Trung - Cao Hùng - Gia Nghĩa - Nam Đầu - Đài Bắc - Làng Thập Phần - Hồ Chí Minh 5N4Đ
Hotline Hotline