Facebook Pixel Code
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm
Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm

Tour Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Bãi Xép - Ghềnh Ông 4 Ngày 3 Đêm

  • QN-PY-4N3D
  • 4 ngày 3 đêm
  • 3.390.000 đ/người lớn
  • 1.695.000 đ/trẻ em

Lịch trình: Nhà Thờ Mằng Lăng - Ghềnh Đá Đĩa - Kỳ Co - Eo Gió - Tịnh Xá Ngọc Hòa - Chùa Thiên Hưng

❖ GIÁ BAO GỒM:
       •  Xe du lịch chất lượng cao phục vụ suốt hành trình tham quan
       •  Khách sạn 3 sao
       •  03 bữa ăn sáng tại khách sạn
       •  06 bữa ăn chính
       •  Vé tham quan vào cửa 1 lần: Tháp Đôi, Ghềnh Đá Đĩa, Eo Gió, Bãi Xép - Ghềnh Ông,... ( cano siêu tốc, vé, lều, tắm nước ngọt, dụng cụ lặn ngắm san hô, phí du lịch an ninh biển đảo)
       •  Nước suối 0.5l/ngày/người, khăn lạnh 
       •  Bảo hiểm du lịch
       •  Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình đón và tiễn trọn hành trình.

❖ GIÁ KHÔNG BAO GỒM:
       •  Hóa đơn thuế GTGT
       •  Các chi phí cá nhân ngoài chương trình
       •  Nước uống dùng riêng trong bữa ăn và các chi phí khác
       •  Vé máy bay

❖ GIÁ TOUR TRẺ EM: 
       •  Trẻ em từ 0 - 4 tuổi miễn phí vé tour
       •  Trẻ em từ 5 - 9 tuổi : tính 50% giá tour
       •  Trẻ em từ 10 tuổi trở lên : tính bằng giá người lớn
       •  Đối với trẻ em từ 2 - 4 tuổi cao hơn 1m thì bố mẹ tự mua vé vào cổng những khu du lịch có đo chiều cao.

❖ LƯU Ý: 
       •  Người lớn phải mang theo CMND để làm thủ tục nhận phòng khách sạn 
       •  Trẻ em phải mang theo bảng sao giấy khai sinh
       •  Không áp dụng các ngày Lễ, Tết
       •  Giá tạm tính có thể thay đổi khi chi phí đầu vào như xăng, dầu, giá vé tham quan, thực phẩm .... thay đổi và sẽ được báo trước.
       •  Tùy thuộc vào đường bay, giờ bay của khách, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên vẫn đảm bảo các tuyến điểm cho quý khách.
       •  Có thể thiết kế theo yêu cầu
       •  Trường hợp thời tiết không thuận lợi, quý khách di chuyển qua đảo bằng xe trung chuyển và không lặn ngắm san hô.


Dải đất Miền Trung thân yêu đầy nắng và gió với nhiều thắng cảnh sơn thủy hữu tình, luôn làm say đắm tâm hồn những du khách đặt chân đến. Tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời và thỏa thích khám phá những thắng cảnh hùng vĩ của dải đất Miền Trung cùng tour Quy Nhơn - Phú Yên, du khách sẽ cảm nhận toàn bộ vẻ đẹp nên thơ, mới lạ, hấp dẫn khi đến với mảnh đất Miền Trung hiền hòa và thơ mộng.

OneLocal Travel xin gửi đến Quý khách chương trình Tour du lịch Quy Nhơn - Phú Yên " Chốn Bình Yên " 4N3D chi tiết như sau:

+ ĐIỂM NỔI BẬT: 

  • Tham quan Nhà Thờ Mằng Lăng
  • Tham quan Ghềnh Đá Đĩa
  • Lặn ngắm san hô Kỳ Co
  • Tham quan Eo Gió
  • Tịnh xá Ngọc Hòa
  • Viếng thăm Chùa Thiên Hưng

    - Sáng: Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn, sân bay/ nhà ga, quý khách thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó, đoàn nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi.

     - Buổi chiều: Bắt đầu chuyến tham quan:

               + Khu du lịch Ghềnh Ráng, quý khách được dạo bước trên dốc Mộng Cầm, đồi Thi Nhân, bãi tắm Hoàng Hậu, Tiên sa và sống lại với những vần thơ Hàn Mặc Tử cùng tài nghệ của bút lửa Dzũ Kha.

               + Làng Phong Quy Hòa - nơi cuộc sống của con người bình yên, thong dong đến lạ bên dưới giàn hoa giấy rực rỡ, đây cũng là nơi Hàn Mặc Tử sinh sống trong thời gian cuối đời.

               + Tháp Đôi - là cụm 02 ngọn tháp Chăm được xây duyên dáng bên cạnh nhau, nằm giữa lòng thành phố.

              + Quảng Trường Quy Nhơn, nơi tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành uy nghi tượng trưng cho tình cha con hòa quyện với tình yêu nước.

   - 18h00: Đưa quý khách ăn tối tại nhà hàng với những món ẩm thực đặc trưng miền đất võ. Nghỉ đêm tại Quy Nhơn.

    - 07h00: Điểm tâm sáng

     - 08h00: Đoàn khởi hành tham quan Phú Yên.

    - 09h30: Tham quan Nhà Thờ Mằng Lăng, được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic với các họa tiết tinh xảo, một khám phá mới mẻ ở đây là hang thánh đường trong lòng quả đồi nhân tạo, cũng là nơi lưu giữ Cuốn sách có in chữ Quốc ngữ đầu tiên của nước ta.

   - 10h30: Đoàn đến Ghềnh Đá Đĩa, một thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia đầy kỳ thú, trông xa như một tổ ong đen bóng hay là những chồng đĩa trong lò gạch dưới bàn tay sắp đặt của tạo hóa.

   - 11h30: Ăn trưa tại nhà hàng trên Đầm Ô Loan cùng món sò huyết nổi tiếng. Nghỉ ngơi ngắn tại nhà hàng.

   - 13h30: Khởi hành đến Bãi Xép - Ghềnh Ông, hình ảnh quen thuộc từ Bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, nơi ấn tượng phải kể đến là bãi cỏ rộng mênh mông của Ghềnh Ông phía bên trên một Bãi Xép sóng vỗ hiền hòa.

   - 14h30: Quý khách tham quan Chùa Thanh Lương - tiểu cảnh hồ nước nơi đây có tượng Phật Bà Quan Âm lớn, được tạo hình như đang ẩn mình dưới nước độc đáo. Trước mặt tượng có lối đi nổi trên mặt nước, nên du khách có thể lại gần tượng hơn để chiêm ngưỡng, chụp ảnh check in,....

    - 15h30: Hành trình về lại Quy Nhơn. Quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi, tự do tắm biển.

   - 18h00: Xe và HDV đưa đoàn đi ăn tối tại nhà hàng. Tự do vui chơi, tham quan Quy Nhơn, dạo chơi trong chợ Đêm hoặc thưởng thức nhạc tại các phòng trà, bar.... Nghỉ đêm tại Quy Nhơn.

   - 07h00: Điểm tâm sáng

    - 08h00: Xe và HDV đón khách tại khách sạn, khởi hành đi đảo Kỳ Co với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp đang đón chờ.

   - 08h30: Đến bến thuyền Nhơn Lý, quý khách đi cano để di chuyển qua đảo Kỳ Co, với dải cát vàng ôm lấy biển, bọc thành một hình cung, mềm mại mềm mại như dải lụa uốn lượn, ôm trọn lấy làn nước trong xanh tận đáy. Tận hưởng những giây phút thư giản mênh mông sóng nước.

    09h30: Đến nơi, Quý khách hòa mình vào thiên nhiên, một bên là biển nước màu xanh lam trong vắt, một bên là là núi đá cao sừng sững. Khám phá bãi cát dài mịn, khung cảnh hoang sơ đầy quyến rũ, đặc biệt được chấm phá bằng những công trình đặc sắc như Cầu Yến, Cầu Trái Tim, Kỳ Co Resort,... và những hang đá, suối nước đẹp đến bất ngờ. Quý khách có thể mua thêm dịch vụ Đi bộ dưới đáy biển, Motor nước, Jetsky,.... ( chi phí tự tục).

    - 10h30: Cano đưa quý khách ra Bãi Dứa lặn ngắm san hô, khu vực này có nhiều rặng san hô đa dạng, nhiều màu sắc, chủng loại, ngoài ra thi thoảng còn có các loại Cầu gai, Sao biển, nhiều loại cá đầy màu sắc.

    - 11h30: Quý khách trở lại bến thuyền tắm nước ngọt và thưởng thức bữa trưa với các món hải sản tươi sống. Quý khách nghỉ trưa ngắn tại nhà hàng.

   - 14h00: Đoàn khách tham quan Eo Gió - một bãi biển hoang sơ dưới sự bào mòn của nước và gió, tạo nên một eo biển tuyệt đẹp, quanh năm lộng gió.

    - 15h00: Tiếp tục ghé thăm Tịnh Xá Ngọc Hòa - một địa điểm lý tưởng để tĩnh tâm và thiền định - với kiến trúc nổi bật là tượng đôi Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam, gồm 2 tượng Phật Bà Quan Âm, tượng hướng về phía Nam ( cổng chính Tịnh Xá) còn được gọi là Quan Thế Âm Kiết Tường phù trợ cho rừng vàng. Còn bức tượng còn lại là Quan Thế Âm Nam Hải hướng ra biển được người dân xem là phù trợ cho biển bạc.

    - 15h30: Quý khách khởi hành về lại điểm đón ban đầu tại Quy Nhơn.

   - 18h00: Ăn tối tại nhà hàng. Đoàn tự do tham quan phố ẩm thực Ngô Văn Sở hoặc đi xe ngựa vòng quanh thành phố ( chi phí tự túc). Nghỉ đêm tại Quy Nhơn.

  - 07h00: Quý khách ăn sáng, trả phòng.

  - 08h30: Đưa quý khách đi mua sắm đặc sản Bình Định như:  Bánh ít lá gai, Nem Chợ Huyện, Bánh tráng nước dừa, các món hải sản  khô,...

   - 09h30: Xe và HDV đưa quý khách ra sân bay - ghé thăm Chùa Thiên Hưng, ngôi chùa nổi tiếng với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình và cũng là nơi lữu giữ Ngọc Xá Lợi linh thiêng.

Xe và HDV tiễn đoàn ra sân bay, làm thủ tục lên chuyến bay Quy Nhơn - Hà Nội/ Hồ Chí Minh/ Hải Phòng..... Kết thúc chương trình tham quan Xứ Nẫu 4 ngày 3 đêm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!!!!

Kết thúc chương trình tour : OneLocal Travel kính chúc quý khách có những giây phút thư giãn, thoải mái khi du lịch tại Quy Nhơn - Bình Định..

Hotline Hotline