Facebook Pixel Code

Tour Singapore - Malaysia từ Hà Nội

Tour Singapore - Malaysia 5 Ngày 4 Đêm khởi hành từ Hà Nội
 • 5 ngày 4 đêm
 • HN-SING-MAL-5N4D-01

Tour Singapore - Malaysia 5 Ngày 4 Đêm khởi hành từ Hà Nội

 • 13.290.000 đ 15.990.000
 • Hà Nội - Singapore - City Tour - Đảo Sentosa - Madam Tussause - Malacca - Kualalumpur - Tháp Đôi Twin Towers - Cao Nguyên Genting - Hà Nội 5N4D

Tour Singapore - Malaysia từ Đà Nẵng

Tour Singapore - Malaysia khởi hành từ Đà Nẵng
 • 5 ngày 4 đêm
 • DN-SGP-MYS 01

Tour Singapore - Malaysia khởi hành từ Đà Nẵng

 • 11.950.000 đ 15.990.000
 • ĐÀ NẴNG – SINGAPORE - MALAYSIA - ĐÀ NẴNG (5 ngày 4 đêm)

Tour Singapore - Malaysia từ Hồ Chí Minh

Tour Singapore - Malaysia 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT02
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-SGP-MALAY-5N4D-SGT

Tour Singapore - Malaysia 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh CT02

 • 10.450.000 đ 11.490.000
 • TP Hồ Chí Minh - Kuala Lumpur - City Tour Malacca - Johor Bahru - Singapore - Sentosa - TP Hồ Chí Minh
Tour Singapore - Malaysia 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM-SGP-MALAY-5N4D-PY

Tour Singapore - Malaysia 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh

 • 10.950.000 đ 11.990.000
 • TP Hồ Chí Minh - Singapore - Sentosa - Johor Baruh - Malacca - Kuala Lumpur - TP Hồ Chí Minh
Hotline Hotline