Facebook Pixel Code

Tour Trung Quốc từ Hà Nội

Tour Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu 8N7D Khởi Hành từ Hà Nội.
 • 7 ngày 6 đêm
 • HN- BK - TH - OT - HC - HV

Tour Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu 8N7D Khởi Hành từ Hà Nội.

 • 21.950.000 đ 22.990.000
 • Hà Nội - Bắc Kinh - Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu - Hà Nội.
Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội
 • 6 ngày 5 đêm
 • TOUR-6N5D-TGG-PHCT-HV

Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội

 • 9.950.000 đ 10.990.000
 • HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI - VŨ LĂNG NGUYÊN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI 6N5D
Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - 5N4D Khởi Hành Từ Hà Nội
 • 5 ngày 4 đêm
 • TOUR-5N4D-PHCT-TGG-HV

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - 5N4D Khởi Hành Từ Hà Nội

 • 9.450.000 đ 12.500.000
 • Hà Nội - - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hà Nội
Tour Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila - Đại Lý 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội
 • 6 đêm 5 ngày
 • HN - CM- LG- ĐL- HV

Tour Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila - Đại Lý 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội

 • 18.950.000 đ 19.990.000
 • Hà Nội - Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila - Đại Lý - Hà Nội
Tour Hà Nội - Bình Biên - Kiến Thuỷ - Mông Tự 3N3Đ
 • 3 ngày 2 đêm
 • TOUR- 3N3D - HN-LC-HK-BB-KT-MT

Tour Hà Nội - Bình Biên - Kiến Thuỷ - Mông Tự 3N3Đ

 • 3.750.000 đ 4.500.000
 • Hà Nội - Lào Cai - Bình Biên - Kiến Thuỷ - Mông Tự 3N3Đ

Tour Trung Quốc từ Hồ Chí Minh

Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Trấn - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 6 ngày 5 đêm
 • HCM-PHCT-TGG--6N5D-HV

Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Trấn - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 14.950.000 đ 15.490.000
 • Hồ Chí Minh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Chí Minh
Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • HCM - TGG - PHCT - HV

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 12.950.000 đ 13.550.000
 • Hồ Chí Minh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn -Hồ Chí Minh
Tour HongKong 4 Ngày 3 Đêm Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 4 ngày 3 đêm
 • HCM-HK-4N3D-SGT

Tour HongKong 4 Ngày 3 Đêm Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 15.950.000 đ 16.990.000
 • Hồ Chí Minh - Hongkong - Hồ Chí Minh 4N3D

Tour Trung Quốc từ Đà Nẵng

Tour Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Bộc Viên Ô Trấn - Hàng Châu 8N7D Khởi Hành từ Đà Nẵng
 • 8 ngày 7 đêm
 • DN-TQ-VNTVM

Tour Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Bộc Viên Ô Trấn - Hàng Châu 8N7D Khởi Hành từ Đà Nẵng

 • 19.950.000 đ 21.990.000
 • Đà Nẵng - Macau - Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Ô Trấn - Thượng Hải - Hàng Châu - Đà Nẵng
Tour Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Vô Tích 7N6D Khởi Hành từ Đà Nẵng
 • 7 ngày 6 đêm
 • DN-TQ-01

Tour Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Vô Tích 7N6D Khởi Hành từ Đà Nẵng

 • 23.950.000 đ 25.990.000
 • Đà Nẵng - Hà Nội - Bắc Kinh - Thiên An Môn - Cố Cung - Đồng Nhân Đường - Di Hòa Viên - Vạn Lý Trường Thành - Phố Vương Phủ Tỉnh - Phố Tiền Môn - Vô Tích - Hàng Châu - Ô Trấn - Bến Thượng Hải

Tour Trung Quốc từ Huế

Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới 6N5D Khởi Hành từ Huế
 • HUE-PHCT-TGG-6N5D

Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới 6N5D Khởi Hành từ Huế

 • 1 đ 1
 • DN- Huế - Nghi Xương - Kinh Châu Cổ Trấn - Thường Đức - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới - Huế 6N5D
Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Huế
 • HUE-PHCT-TGG-5N4D

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Huế

 • 1 đ 1
 • Huế - Nghi Xương - Kinh Châu Cổ Trấn - Thường Đức - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Huế 5N4D
Hotline Hotline