Facebook Pixel Code

Tour Trung Quốc từ Huế

Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới 6N5D Khởi Hành từ Huế
 • HUE-PHCT-TGG-6N5D

Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới 6N5D Khởi Hành từ Huế

 • 1 đ 1
 • Huế - Nghi Xương - Kinh Châu Cổ Trấn - Thường Đức - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới - Huế 6N5D
Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Huế
 • HUE-PHCT-TGG-5N4D

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Huế

 • 1 đ 1
 • Huế - Nghi Xương - Kinh Châu Cổ Trấn - Thường Đức - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Huế 5N4D

Tour Trung Quốc từ Hà Nội

Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội
 • 6 ngày 5 đêm
 • TOUR-6N5D-TGG-PHCT-TAU

Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội

 • 7.690.000 đ 9.690.000
 • HÀ NỘI – NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI - VŨ LĂNG NGUYÊN - THỔ TƯ THÀNH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – CÀN CHÂU CỔ THÀNH – CÁT THỦ - HÀ NỘI 6N5D
Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - 5N4D Khởi Hành Từ Hà Nội
 • 5 ngày 4 đêm
 • TOUR-5N4D-PHCT-TGG-TQ

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - 5N4D Khởi Hành Từ Hà Nội

 • 13.500.000 đ 14.990.000
 • Hà Nội - Changsha - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Changsha - Hà Nội
Tour Nam Ninh - Lệ Giang - Shangrila 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội
 • 6 ngày 5 đêm
 • TOUR-6N5D-NN-LG-SHANG

Tour Nam Ninh - Lệ Giang - Shangrila 6N5D Khởi Hành từ Hà Nội

 • 14.990.000 đ 16.990.000
 • HÀ NỘI – NAM NINH – LỆ GIANG - SHANGRILA - LỆ GIANG - NAM NINH - HÀ NỘI 6N5D

Tour Trung Quốc từ Hồ Chí Minh

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - 5N4D Khởi Hành Từ Hồ Chí Minh
 • 5 ngày 4 đêm
 • TOUR-5N4D-PHCT-TGG-TQ-HCM

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - 5N4D Khởi Hành Từ Hồ Chí Minh

 • 14.650.000 đ 16.650.000
 • Hồ Chí Minh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D
Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Đại Hiệp Cốc - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • HCM-TTG-PHCT-SGT

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Đại Hiệp Cốc - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 14.950.000 đ 14.990.000
 • Hồ Chí Minh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Chí Minh
Tour HongKong 4 Ngày 3 Đêm Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 4 ngày 3 đêm
 • HCM-HK-4N3D-SGT

Tour HongKong 4 Ngày 3 Đêm Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 15.950.000 đ 16.990.000
 • Hồ Chí Minh - Hongkong - Hồ Chí Minh 4N3D
Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Trấn - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 6 ngày 5 đêm
 • HCM-PHCT-TGG--6N5D-SGT

Tour Trung Quốc: Phượng Hoàng Trấn - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 16.450.000 đ 17.490.000
 • Hồ Chí Minh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Chí Minh
Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh
 • 6 ngày 5 đêm
 • TOUR-6N5D-TGG-PHCT

Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D Khởi Hành từ Hồ Chí Minh

 • 16.650.000 đ 18.650.000
 • Hồ Chí Minh -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Chí Minh
Hotline Hotline